Avainsana-arkisto: oppisopimus

Syysterveisiä Siikalatvalta 9/2012

Syysterveisiä Siikalatvalta

Siikalatvan alue on perinteisesti ollut maanviljelys aluetta. Jokivarsi on tarjonnut paljon viljelykseen sopivaa maata. Pientiloja on ollut runsaasti, ja ne ovat tarjonneet elannon monille perheille. EU:n myötä kehitys on ollut selvää. Tilakoot ovat kasvaneet huimasti. Vaikka lisää viljelyalaa on raivattu, käytännössä kehitys on johtanut kuitenkin siihen, että maatalous on keskittynyt suuriin yksiköihin. Pienviljelijät ovat katoavaa kansaa, myös meillä Siikalatvalla. En sano sitä, että kehitys olisi pelkästään huono. Ainahan on hyvä, kun toiminta tehostuu, ja työmenetelmät helpottuvat.


Oman työni kautta olen perehtynyt työnteon turvallisuuteen ja työhyvin vointiin. Fyysisesti
turvallisemmaksi maatalous on kehittynyt ihan varmasti, näen kehityksen jo oman elinikäni ajalla. Kemikaalien turvallisuus on parantunut, koneet ja laitteet ovat turvallisempia, on apuvälineitä, ja koko maatalous on koneistunut selvästi. Ei enää heiniä nostella seipäälle, eikä apulantaa nostella piensäkeissä käsin koneeseen. Vastaavasti, viljeltävä pinta-ala on kasvanut huomattavasti, eläinmäärät ovat kasvaneet.

On tullut paljon uusia vaatimuksia, joiden mukaan on elettävä. Yksi asia ei ole kuitenkaan helpottanut. Kesä on aivan yhtä lyhyt kuin ennenkin. Toukotyöt, rehunteot, puinnit ja syystyöt, kaikki tämä pitää hoitaa nyt parhaimmillaan moninkertaisille pinta-aloille kuin ennen.
Lujilla siinä on isännät ja emännät edelleen. Osittain siksikin monet ovat heittäytyneet tästä rumbasta pois. Aina pitäisi laajentaa, ja kasvaa, jotta säilyy elinvoimaisena tilana. Tilat alkaa olla oikeammin tuotantolaitoksia kuin maatiloja.


Tilakokojen kasvaessa, ja viljelijöiden vähetessä Siikalatvalla pitäisi pystyä tarjoamaan asukkailleen vastaavasti muuta työtä. Kunnan rooli tulisikin olla aktiivinen etsittäessä uusia yrityksiä, joilla voitaisiin tarjota työtä kotiseudullemme. Osaamista kunnastamme löytyy, ja jos osaamista ei ole, tulee osaajia kouluttaa. Bioenergia on yksi kasvavista teollisuuden aloista. Emme ehkä vielä ymmärrä, kuinka suuren murroksen kynnyksellä olemme bioenergian tuotannossa. Se, että tehdäänkö turpeesta ja puusta jatkossa biodieseliä minkälaisella menetelmällä on vielä arvoitus, mutta uskon vakaasti, että sillä tullaan
korvaamaan perinteistä öljyä suuressa määrin.


Kuten mainitsinkin osaajien kouluttamisesta, tulisi mielestäni meillä Siikalatvalla panostaa entistä enemmän koulutukseen, niin nuorille kuin aikuisille. Oppilaitokset parantavat jatkuvasti mahdollisuuksia opiskella etäopetuksena, oppisopimuksella, monimuotona yms. Meidän tulisikin taata jokaiselle koulutusta haluavalle ihmiselle mahdollisuus opiskella omassa kotikunnassaan. Oppisopimuspaikkoihin tarvitaan aina työpaikka. Niitä on rajallinen määrä meillä tarjolla, eikä kaikilla yrityksillä ole varaa palkata työntekijää töihin. Voisiko tässä kunta tulla vastaan, ja tukea yrityksiä, jos he palkkaavat omia kuntalaisia
oppisopimuksella töihin?