Avainsana-arkisto: Bioenergia biotalous suomi energia

Kuinka suosta noustaan 2/2015

Saadaksemme Suomen taas jaloilleen, meidän tulee hyödyntää vahvuuksiamme pohjoisessa, luonnonvaroja ja korkeaa teknologiaa. Nykyisillä tekniikoilla voimme tuottaa puusta biodieseliä, ja muita nestemäisiä polttoaineita. Puusta voidaan tehdä myös muita hyödykkeitä, kuten tekstiilejä.

Biotaloudessa on se hyvä puoli, että se luo työpaikkoja myös maakuntiin. Valtion on tuettava uusia hankkeita rahoituksen hankinnassa, sekä tarjoamalla koulutettua työvoimaa.
Nykyisin 70 % energiasta tuodaan ulkomailta, ja siitä 70 % Venäjältä. Tähän on tultava muutos. Kivihiili, raakaöljy sekä maakaasu tuodaan lähes pelkästään Venäjältä. Näiden tuotteiden korvaamista kotimaisella raaka-aineella tulee tehostaa.

Turpeen käyttöä voimme lisätä entisestään järkevöittämällä turpeen käytön verotusta. Turpeen nostossa vaatimukset ovat tiukentuneet, ja päästöt vesistöihin ovat laskeneet.
Tarvitsemme kotimaan talouden tukemiseksi palkka- ja veroratkaisut, joilla turvaamme kuluttajien ostovoiman.

Verotusta pienituloisilla tulee keventää, jotta ostovoima säilyy. Pienituloisilla kaikki raha menee suoraan kiertoon, eikä kerry sukanvarteen. Näin lisäämällä pienituloisten ostovoimaa, saamme
kotimaan kulutuksen kasvamaan. Vientiä on tuettava, että saamme rahan virtaamaan takaisin Suomeen. Viennin edellytyksenä on kilpailukyky verrattuna muihin maihin.

Suomen kilpailuvalttina tulee olla jatkossa laatu, niin koulutuksessa, palveluissa kuin tuotteissa. Meidän tulee hyödyntää omaa osaamistamme mm. puhtaan veden, ilman sekä energian tuotannossa. Aasian kasvavat ja kehittyvät markkinat tarjoavat meille loistavan mahdollisuuden
kasvuun. Emme voi kuitenkaan kilpailla massatuotantoa ja bulkkituotteita vastaan, vaan meidän on valloitettava markkinat innovaatioilla ja korkealla laadulla.

Bioenergiaa 8/2017

Suomen työllisyys laahaa, samoin vientisuhde, sekä energiaomavaraisuus. Nämä kolme asiaa, ja paljon muutakin saadaan kääntymään jos energiantuotannossa suositaan kotimaisuutta. Bioenergian kehitykseen on panostettava huomattavasti enemmän jatkossa. Kehitettävää on niin metsänhoidossa, puunkorjuussa ja logistiikassa, tuotantoteknologiassa, kuin energian jakelussa.

Suomesta ei ole löydetty vanhoja dinosauruksia niin paljon, että voisimme kattaa öljynkulutuksemme niitä polttamalla, joten meidän on etsittävä ratkaisua muualta. Metsä- ja maataloudesta saamme paljon hyödyntämiskelpoista bioenergiaa. Suomen vuosittaisesta, yli 100 miljoonan kuutiometrin runkopuun kasvusta hakataan noin 60 miljoonaa kuutiometriä. Puunkasvua voitaisiin myös vielä kasvattaa hoitamalla metsiä aktiivisemmin.


Nykyisin biopolttoaineita tehdään mm. palmuöljystä. Suomen bioenergiantuotannossa tulisi kuitenkin keskittyä mahdollisimman kotimaisen energiaketjuun. Suomen vientisuhdetta, ja työllisyyttä parantaisi, jos myös raaka-aineet hankittaisiin Suomesta. Biodieseliä voidaan valmistaa mm. kotimaisesta rypsistä ja rapsista. Hehtaarilta rypsiä voidaan saada 500-1000 litraa biodieseliä.


Biopolttoaineiden käytössä pidänkin suurimpana hyötynä kotimaahan jäävää työvoimatarvetta.
Mieluummin työllistetään kotimaassa ihmisiä, kuin ostetaan energiaa ulkomailta. Biotalous tuo työpaikkoja sekä pitää rahat kotimaankierrossa. Kunhan tekniikka kehittyy entisestään, uskon että biojalostamoita tulee monessa mittakaavassa Suomeen: Maa- ja metsätiloille, uusia energiayhtiöitä, metsäteollisuudelle…


Valtioin roolin ja verotuksen tulee olla tätä tukeva. Verotuksella voidaan ohjata myös tehokkaampaan metsänkäyttöön. Tavoitteena ei voi olla enempää eikä vähempää kuin se, että Suomi on maailman ykkönen bioenergiassa!