Aihearkisto: Uncategorized

Mikä on Siikalatvan tulevaisuus 10/2012

Siikalatva on paikkana hyvä asua kaikenikäisille ihmisille. Täällä on turvallista, puhdasta, sekä luonto on lähellä. Miksi sitten väkilukumme pienenee, ja väestömme ikääntyy? On aika alkaa nostamaan Siikalatvaa sille kuuluvaan arvoon asuinpaikkana. Ei voida odottaa, että kuntamme säilyisi elinvoimaisena, jos emme tee asioiden eteen mitään.


Meidän tulisi panostaa enemmän opiskelumahdollisuuksiin, sekä nuorten työllistymiseen.
Opiskelumahdollisuuksia voitaisiin parantaa jo pienilläkin teoilla. Tarjotaan oppisopimuspaikkoja, tuetaan matkustamista jos joutuu kulkemaan etäämpänä koulussa. Tarjotaan opiskeluvälineitä, tietokoneita, nopeita nettiyhteyksiä. Tässä vain ideoita, joista voisi alkaa jalostamaan Siikalatvaa houkuttelevaksi paikaksi opiskella ja asua.


Vertailtaessa maakunnittain, Pohjois-pohjanmaa on kuitenkin Suomen kärkipäässä kun tarkastellaan peruskoulun jälkeen jonkin tutkinnon suorittaneiden osuutta. Kuitenkin yleensä ottaen maaseutumaisissa kunnissa on todennäköisempää, että peruskoulun jälkeen ei suorita enää tutkintoa. Siikalatvallakin on meillä hyviä oppilaitoksia, jossa jatkaa opiskelua. Siikalatvan lukio pärjäsi valtakunnallisesti tarkasteltuna erinomaisesti ylioppilaskirjoituksissa. Piippolassa meillä opiskelee suuri joukko nuoria.

Meidän tuleekin tukea ja kehittää omia oppilaitoksiamme. Pelkästään opiskelulla ei kuitenkaan kunta elä. Onkin selvää, että meidän on saatava ihan konkreettisesti lisää työpaikkoja. Sen, minkä alan työpaikkoja saamme luotua Siikalatvalle, tulee tulevaisuus näyttämään. Teolliset työpaikat ovat yleensä ottaen suuria työllistäjiä.

Teolliset työpaikat eivä kuitenkaan ainoita mahdollisia työllistäjiä. Kunnassamme tulisikin panostaa myös mikroyrityksiin, jotka usein toimivat muulla kuin teollisuuden alalla. Erilaiset palveluyritykset olisivat tervetulleita Siikalatvalle. Palveluyritykset toisivat kylille uutta virtaa.

Ideaa voisi lähteä soveltamaan esimerkiksi vanhustenhuollon kautta. Monesti kuulee puhuttavan, kuinka vaikeaa on saada vanhustenhuoltoon riittävästi resursseja, rajoittavana tekijänä on raha. Mutta entäpä jos käännettäisiinkin tilanne toisinpäin. Mietittäisiin, kuinka vanhustenhuollolla voitaisiin saada uutta virtaa Siikalatvalle. Vanhukset tarvitsevat paljon muutakin palveluja, kuin pelkästään laitoshoitoa. Tarvitaan taksikyytejä, tarvitaan partureita, hierojia, fysioterapeutteja, lääkäreitä, kiinteistönhoitoa, ulkoiluttajia, kauppoja…. Lista, millaisia palveluja vanhukset tarvitsevat, on yllättävän pitkä. Jos tarjoaisimme vanhuksille entistä paremmat edellytykset pärjätä kotonaan, voisimme keskittää säästyvät rahat palvelujen kehittämiseen.

Aivan loistavana esimerkkinä vanhuksiin satsaamisesta löytyy Kainuusta, Ristijärveltä. Siellä asia on oivallettu oikein: Kun panostamme vanhuksien hyvinvointiin, se luo hyvää pohjaa koko kunnalle. Asian ydin on nimenomaan ymmärretty. Väestön ikääntyminen pitää kääntää voimavaraksi.