Asko Alasalmi – Poliitikko

Politiikka on minulle kanava vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin. Työelämä, sosiaaliturva, kuolutus, ne ovat minulle tärkeitä asioita. Työssäni kohtaa monenlaisia työelämän tilanateita, olen Teollisuusliiton aluetoimitsija. Minulle on aina ollut vaikea katsoa sivusta, jos ihmistä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Työurani aloitin teollisuudessa, ja varsin pian sirryin ammattiyhdistysliikkeen aktiiviksi. Vuodesta 2005 lähtien olen toiminut ammattiyhdistyksen erinäisissä tehtävissä. Luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna, ammattiosaston hallituksen jäsenenä,sihteerinä, puheenjohtajana, ammattiliiton hallinnossa, sekä alueellisessa toiminnassa.

Koulutukseltani olen Ylioppilas, jonka lisäksi olen työn ohessa kouluttautunut mm kiinteistönhoitajaksi sekä käynyt palvelutuottajan erityisammattitutkinnon.

Politiikkaan minut on vienyt oikeudenmukaisuus. Haluan että meitä kaikkia koskevia asioita hoidetaan reilusti ja oikeudenmukaisesti. Lapsuudessani, ennen kuin ymmärsin edes mitä politiikka on, ymmärsin että pappani oli vaikuttamassa yhteisessä päätöksenteossa. Nuoruusvuosina itsellä politiikan merkitys pysyi taustalla, mutta aikuisiässä olen kiinnostunut politiikasta yhä enenevässä määrin.

Kuntapolitiikassa olen ollut Siikalatavalla vuodesta 2012. Eduskuntavaaleissa olen ollut mukana vuonna 2015 sekä 2019. Työpaikan perässä muutettuani Kempeleeseen on kuntapolitiikka jäänyt nyt loppukaudeksi. Kempeleen Sosialidemokraatit ovat ottaneet minut kuitenkin avosylin vastaan ja vaikuttaminen jatkuu ainakin jossakin muodossa.

Ehdolla kuntavaaleissa Kempeleessä
Numero 4